Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne,
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
- sporządza poświadczenia,
- doręcza oświadczenia,
- spisuje protokoły,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Maksymalne stawki taksy notarialnej oraz wysokość pobieranych przez notariuszy podatków i opłat sądowych określają właściwe przepisy prawa.

Przeglądarkę umozliwiającą odczytanie pliku PDF mozna pobrać stąd

   
©2008-2020 Nota prawna